Advokatas GarliavojeMilana Striuogienė, praktikuojanti advokatė, turinti daugiau kaip 20 metų teisinio darbo patirties, konsultuoja, rengia teisinę reikšmę turinčius dokumentus, atstovauja klientus (fizinius ir juridinius asmenis) darbo, civilinės ir administracinės teisės srityse. Veda seminarus ir mokymus savo specializacijos klausimais.

2007 m. įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį (darbo teisės specializacija) Vilniaus universiteto Teisės fakultete, 2002 m. – vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete, 1997 m. – juristo kvalifikaciją Kauno aukštesniojoje ekonomikos mokykloje (dabar Kauno kolegija).

8 metus ėjo lektorės pareigas keliose mokslo įstaigose (Kauno technikos kolegijoje, Kolpingo kolegijoje, MRU universitete) dėstydama civilinės, darbo, socialinės apsaugos teisės dalykus, parašė keletą mokslinių straipsnių, kurie paskelbti recenzuojamuose mokslo leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes. Turi 10 metų vyr. specialistės juridiniams ir personalo klausimams patirtį Kauno rajono savivaldybės administracijoje.