Pagal konkrečius fizinio asmens poreikius gali būti:

– analizuojamos gautos pretenzijos, teikiamos išvados ir/ar rengiami atsakymai;
– rengiami dokumentai teismui, atstovaujama teisme ginant kliento interesus;
– konsultuojama, teisiškai įvertinamos fizinio asmens gautos sutartys ir kiti dokumentai;
– atstovaujama fiziniam asmeniui derybose, ginčuose ar santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
– parengiami pageidaujami dokumentai: pranešimai, susitarimai dėl skolų mokėjimo dalimis,  vekseliai ir kiti.
Paslaugų kaina sutartinė.

MES GALIME PADĖTI

Advokatai GarliavojeDarbo teisiniai (ar valstybės tarnybos) santykiai

Konsultacijos dėl priėmimo ar perkėlimo į kitą darbą (ar pareigas), darbo sąlygų keitimo, atleidimo, darbo užmokesčio mokėjimo, darbo ir poilsio laiko, drausminių (ar tarnybinių) nuobaudų skyrimo, materialinės atsakomybės/žalos atlyginimo taikymo ir kt.

Pretenzijų ar prašymų darbdaviui, prašymų darbo ginčų komisijai, o taip pat procesinių dokumentų (ieškinių, atsiliepimų į ieškinį, prašymų, pareiškimų ir kt.) bendrosios kompetencijos ar administraciniams teismams rengimas.

Atstovavimas darbuotojo interesams derybose su darbdaviu, darbo ginčų komisijose, teismuose.

Kitų problemų darbo teisės srityje sprendimas.

Advokatai GarliavojeŠeimos teisiniai santykiai

Konsultacijos, dokumentų rengimas teismui, atstovavimas bylose dėl santuokos nutraukimo, santuokoje įgyto turto padalijimo, išlaikymo priteisimo, vaiko/-ų gyvenamosios vietos nustatymo kartu su vienu iš tėvų, bendravimo su vaiku/-ais tvarkos nustatymo ir kt.

column2-image1Paveldėjimo teisiniai santykiai

Konsultacijos dėl paveldėjimo pagal įstatymą ar testamentą, palikimo priėmimo ir atsakomybės už palikėjo skolas, įpėdinių savitarpio santykių.

Procesinių dokumentų teismui rengimas dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, palikimo priėmimo faktiškai pradėjus turtą valdyti, testamento pripažinimo negaliojančiu ir kt. Atstovavimas bylose.

column3-image1Turto savininkų ar kitų teisėtų valdytojų santykiai

Konsultacijos, procesinių dokumentų teismui rengimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį, nuosavybės ar valdymo teisės gynimo (išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, nuosavybės teisės pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu, pašalinimo), bendrosios nuosavybės valdymo. Bendraturčių tarpusavio ginčų sprendimas, bendrosios nuosavybės valdymas steigiant bendriją ar sudarant jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Atstovavimas teisme šiose bylose ir kt.

column2-image1Sandorių sudarymas, vykdymas ir pasibaigimas

Kreditoriaus interesų gynimas (teisminis skolų išieškojimas) rengiant procesinius dokumentus teismui, atstovaujant kreditoriaus interesus teisme.
Konsultacijos dėl prievolių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, pretenzijų ar raginimų įvykdyti prievolę tinkamai rengimas, skolų suderinimo aktų, susitarimų dėl skolų grąžinimo dalimis, vekselių rengimas.
Procesinių dokumentų dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais teismui rengimas. Atstovavimas teisme šiose bylose ir kt.

Law 5Atskiros sutarčių rūšys

Konsultacijos ir/ar pirkimo – pardavimo, nuomos, panaudos, rangos, jungtinės veiklos (partnerystės) bei kitų rūšių sutarčių rengimas. Atstovavimas derybose dėl šių sutarčių sudarymo, pakeitimo ar nutraukimo.
.

Law 5Kitos paslaugos