Pagal konkrečius juridinio asmens poreikius gali būti:

– analizuojamos gautos pretenzijos, teikiamos išvados ir/ar rengiami atsakymai;
– rengiami dokumentai teismui, atstovaujama teisme ginant kliento interesus;
– konsultuojama, teisiškai įvertinamos juridinio asmens gautos sutartys, parengiami juridinio asmens dažnai sudaromų sutarčių šablonai, prireikus – papildomi susitarimai ir kiti dokumentai;
– atstovaujama juridiniam asmeniui derybose, ginčuose ar santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
– parengiamos pageidaujamos dokumentų formos: pretenzijos, skolų suderinimo aktai, mokėjimo dalimis susitarimai, vekseliai ir kiti.
Kiekvieno mėnesio pabaigoje parengiama ataskaita apie atliktus darbus, darbo valandas, kiti komentarai.
Paslaugų kaina sutartinė.

Nauda:
Išvengiate teisininko darbo vietos įkūrimo bei išlaikymo išlaidų.
Nereikia mokėti socialinio draudimo bei gyventojų pajamų mokesčių.
Esate tikri dėl atsakomybės už atliktus darbus.
Nuolatos gaunate ataskaitas apie atliktus darbus.
Turite galimybę prisiteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Paslaugos gali būti teikiamos atvykus į Jūsų buveinę.

MES GALIME PADĖTI

column1-image1Verslo teisiniai santykiai
Konsultacijos bendraisiais įmonių veiklos ar valdymo klausimais, o taip pat dėl bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūrų.
Dokumentų dėl juridinių asmenų (MB, IĮ, UAB ir kt.) steigimo, pertvarkymo ar reorganizavimo, o taip pat pareiškimų dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylų iškėlimo, kitų teisminių ar neteisminių bankroto procedūrų dokumentų rengimas.
Atstovavimas bendrovių, akcininkų, valdymo organų interesams sprendžiant ginčus, o taip pat atstovavimas įmonėms jų kreditorių keliamose bankroto bylose, kreditorių susirinkimuose ir komitetuose.
Bankrutuojančios įmonės sandorių ginčijimas, bankroto administratorių veiksmų skundimas.

column3-image1Darbo teisiniai santykiai

Konsultacijos dėl priėmimo ar perkėlimo į kitą darbą, darbo sąlygų keitimo, atleidimo, darbo užmokesčio mokėjimo, darbo ir poilsio laiko, drausminių nuobaudų skyrimo, materialinės atsakomybės/žalos atlyginimo taikymo ir kt.

Teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas: darbo sutartys, nekonkuravimo susitarimai, konfidencialumo sutartys, visiškos materialinės atsakomybės sutartys, darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai nuostatai, darbo apmokėjimo, premijavimo nuostatai, dokumentai dėl darbo santykių nutraukimo, dokumentai dėl grupės darbuotojų atleidimo, kolektyvinės sutartys, procesiniai dokumentai (ieškiniai, atsiliepimai į ieškinį, prašymai, pareiškimai ir kt.) ir kt.

Atstovavimas: derybose su darbuotoju, darbo ginčų komisijose, teismuose, kolektyvinėse derybose bei ginčuose ir kt.

Kitų problemų darbo teisės srityje sprendimas.

column2-image1Sandorių sudarymas, vykdymas ir pasibaigimas

Konsultacijos dėl prievolių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, pretenzijų ar raginimų įvykdyti prievolę tinkamai rengimas, skolų suderinimo aktų, susitarimų dėl skolų grąžinimo dalimis, vekselių rengimas.

Kreditoriaus interesų gynimas (teisminis skolų išieškojimas) rengiant procesinius dokumentus teismui, atstovaujant kreditoriaus interesus bylose.

Procesinių dokumentų dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais teismui rengimas. Atstovavimas šiose bylose ir kt.

column3-image1Atskiros sutarčių rūšys

Konsultacijos ir/ar pirkimo – pardavimo, nuomos, panaudos, rangos, jungtinės veiklos (partnerystės) bei kitų rūšių sutarčių rengimas. Atstovavimas derybose dėl šių sutarčių sudarymo, pakeitimo ar nutraukimo.

column2-image1Viešieji pirkimai

Konsultacijos dėl viešųjų pirkimų vykdymo procedūrų, viešųjų pirkimų konkursų sąlygų rengimo, sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimais, teisinių dokumentų rengimas, atstovavimas ginčuose dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų.

column2-image1Kitos paslaugos